چهار شنبه 9 خرداد 1403 5/29/2024

به وب سایت رسمی روزنامه طلوع خوش آمدید

مرامنامه

باسمه تعالی

میثاق‌نامه و مرامنامه اخلاقی روزنامه طلوع

ما گردانندگان، هیئت تحریریه، نویسندگان، خبرنگاران و همه عوامل مطبوعاتی، اداری و اجرایی، کارکنان رسمی و افتخاری روزنامه طلوع با پایبندی به شرع مقدس، قانون، عرف و اخلاق حرفه‌ای مطبوعاتی متعهد هستیم که اصول ذیل را در روش و منش خود رعایت کنیم:

 1. درج مطالب معتبر، مستند و موثق از افراد و منابع شفاف و مطمئن.
 2. درج نام و مشخصات نویسندگان و پدیدآورندگان مطالب و تصاویر در کنار آثار آنان، به جز در مواردی که خود آنان راضی به درج مشخصاتشان نباشند.
 3. رازداری حرفه‌ای قبل و بعد از چاپ آثار افراد و پاسداری از حریم خصوصی آنها و عدم افشای آن.
 4. خودداری از درج مطالب غیرواقعی، غیرحقیقی و کاذب
 5. خودداری از درج مطالبی که صرفاً جهت تأمین منافع افراد، گروه‌ها و باندهای خاص باشد
 6. اهمیت دادن به تحلیل، تفسیر و نقد مطالب با محوریت دانش و عقل و اندیشه
 7. دوری از حب و بغض نسبت به دوستان و دشمنان و رعایت انصاف در برخورد با مطالب و آثار آنان
 8. «نیازهای مردم» محور اصلی فعالیت‌های ماست و تلاش برای زمینه‌سازی جهت حل آنها
 9. توجه ویژه به حقوق شهروندی و سوق دادن مردم و مسئولان به این سمت
 10. تلاش جهت حفظ صلابت و جایگاه بلند مطبوعات و احساس آزادگی و استقلال آن در برابر قطب های ثروت و قدرت
 11. مخالفت مستمر با خرافات و تحجر
 12. مبارزه مداوم با تملق و چاپلوسی و ذلت نفس
 13. روزنامه طلوع و همکارانش نباید تطمیع شوند و یا تهدید
 14. انتقادپذیری و استقبال از نظرات همه قشرها
 15. داشتن ظرفیت و تحمل و صبوری در مقابل ناملایمات و گفته‌های ناصواب دیگران بر مبنای آیه شریفه «فاصبر علی ما یقولون»

                                                                                                                                               روزنامه طلوع